Voda? – Mensur Ihtijarević i Ermin Dlakić

Danas je redakciju Q radija posjetio jedan od naših sugrađana kako bi iznio svoje mišljenje i stavove o problemima sa kojima se susreće. Riječ je o gospodinu Mensuru Ihtijareviću, koji je za Q radio izjavio:

„Radi se o samovolji direktora JKP „Visočica“ Visoko, gdje ja kao građanin imam problem sa ovim preduzećem iz razloga što su mi onemogućili osnovno ljudsko pravo, a to je pravo da imam vodu u svojoj kući. Neko je iz te firme bez ikakvog naloga i obavijesti na našu adresu isključio vodu u našoj kući i mi smo sada bez vode. Na moj odlazak u JKP „Visočica“ Visoko pokušao sam da uspostavim kontakt, te sam im pokazao da je zadnjih 7, 8 računa plaćeno i da nemamo nikakvog duga.

Oni su rekli da su isključili vodu i da neće da uključe, odnosno direktno gospodin Dlakić, koji je direktor tog komunalnog preduzeća. Pričajući sa ostalim sugrađanima primjetio sam da sličnih problema imaju i oni. Samovolja gospodina Dlakića je poznata u Visokom i ja tražim od građana da se uključe sa mnom da legalnim putem onemogućimo samovolju jednog takvog direktora. Pokušao sam ga obavijestiti da je voda javno dobro, da niko ne smije niti ima pravo bilo kome isključiti vodu bez sudskog epiloga, tužbe ili obavijesti. Međutim, arogancija tog gospodina je nesnošljiva. Obavijestio sam policiju, razgovarao sam i sa Načelnikom općine, koji mi je rekao da i on ima probleme sa istim gospodinom.

Na naše pitanje koji je razlog isključenja vode i na što se JKP „Visočica“ Visoko poziva, gospodin Ihtijarević je odgovorio:

„On kaže da postoji nešto što se zove velika potrošnja u zadnjih mjesec dana, a ja sam rekao da je sat vjerovatno pokvaren, jer kvar u našoj kući ne postoji. Neka oni to preispitaju i neka promjene sat ako je potrebno, jer je nemoguće da jedna kuća sa četiri člana obitelji može potrošiti 800,00 KM vode za mjesec dana. Ja mislim da je problem u gospodinu Dlakiću, obzirom da on nije iz ove sredine, nije iz Visokog, nego je sa nekih padina vjerovatno došao, pa on ne razumije filozofiju urbanog življenja. I to je ogroman problem. Ovdje se radi o klasičnoj samovolji nekoga ko je uzeo sebi za pravo da isključi nekome vodu.“
Nakon izjave gospodina Ihtijarevića, kontaktirali smo direktora JKP „Visočica“ Visoko, gospodina Ermina Dlakića, koji se rado odazvao našem pozivu.

„Iznenađen sam ovim što sam čuo. Ne mogu vjerovati da postoje ljudi koji mogu ovako govoriti. Iznenađen sam koliko je neistine rečeno za kratko vrijeme. Jedan od problema dotičnog gospodina jeste neplaćanje dugova. Obaveza svakog korisnika za pruženu komunalnu uslugu je da izvrši plaćanje. Mi vršimo akciju poboljšanja naplate, a dotičnom korisniku je isključena voda zbog neplaćanja računa. Upozoravali smo i za Hotel, slali naloge, napravili sporazum da se dug plaća na rate, međutim, on nije ništa ispoštovao. Sam vokabular kroz razgovor, znači vrijeđanje, nećemo dozvoliti.

Moji saradnici mogu reći kakvo je ponašanje dotičnog gospodina, koji živi u urbanoj sredini. Tvrdim da je korisnik samo zbog duga isključen. Moram da naglasim da Zakon o komunalnim djelatnostima kaže, ako korisnik ne plati dva računa „Visočica „ može da prekine uslugu. Ja pozivam korisnika da izmiri obaveze i ispravi sve druge greške koje je učinio, da omogući pristup vodomjeru, da vodi računa o ispravnosti svojih kućnih instalacija, budući da je na njima prošle godine bilo kvarova, te je zabilježena povećana potrošnja.

Naglašavam da ovdje nema nikakve samovolje direktora. Vi ste svjedok da svako jutro u medijima ide informacija i apel da korisnici izmire svoje dugove prema „Visočici“, kako ne bi došlo do prekida vodosnabdjevanja.

JKP „Visočica“ Visoko radi za dobrobit svih korisnika i nastoji raditi kvalitetno. Sve što je dotični gospodin iznio nije ništa tačno. Argumenti su na našoj strani i mi imamo finansijske kartice, gdje se jasno vidi da nije bilo plaćanja. A za govor i vokabular dotičnog gospodina nemam šta reći“, istakao je gospodin Dlakić.

(VisokoIN/Radio Q)