da block

Voda počela preljevati branu na Ramskom jezeru

da block

Za 24 sata nivo vode u Ramskom jezeru porastao je za oko pola metra i danas negdje iza 15.00 sati dostigao je kotu od 595 m/nv.

Tada je počelo prelijevanje viška vode na brani i u početku su to sasvim male količine koje će se dotokom vode sa okolnih brda u večernjim satima povećavati.

Maksimalni novi vodostaja rijeke Rame može se očekivati u jutarnjim satima u četvrtak.

Ivo Dedić, direktor HE „Rama“ kaže da se oko preljeva viška vode iz Ramskog jezera stvara nepotrebna panika jer to ni na koji način ne može ugroziti ljude i objekte nizvodno od jezera.

15:58 – Još 3,5 centimetra dijele branu u Rami od preljevanja

Za protekla 24 sata nivo vode u Ramskom jezeru porastao je za skoro pola metra i prema riječima Ivana Ivića, poslovođe na brani HE „Rama“, u 12,30 sati do preljeva, koji je na koti 595 metara, ostalo je još svega 3,5 centimetara.

Plavni val na rijeci Rami nizvodno od brane očekuje se negdje iza 15 sati i postepeno će se povećavati.

Prvo naselje kroz koje Rama protiče je Lug i tu ne bi trebalo doći do ugrožavanja stanovništva jer se kuće nalaze dalje od rijeke.

Kuće u naselje Gračanica blizu su rijeke, ali nema straha od poplava jer i kada voda nadođe to će biti nivo kakav je Rama imala prije stvaranja akumulacionog Ramskog jezera. Povećan vodostaj rijeke Rame u Gračanici može se očekivati tek za oko 5 sati od početka prelijevanja vode na brani, piše Dnevni avaz.

Mehmed Ahmetović iz Gračanice tvrdi da do sada nisu poduzimane nikakve posebne mjere za zaštitu od poplave izuzev što je stanovništvo upozoreno na oprez i kretanje dalje od vodotoka.

10:12 – Danas se očekuje prelijevanje HE Rama treći put od izgradnje brane

Zbog povećane akumulacije tokom večernjih sati u srijedu kao i danas iz HE Rama morat će se ispustiti višak vode što bi moglo izazvati plimni val, kazao je u izjavi za Fenu glasnogovornik Štaba Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.

“Želimo na vrijeme informisati građane o mogućem dolasku plimnog vala”, kazao je Pavlović te pozvao građane da budu na oprezu i da kontaktiraju Operativni centar Civilne zaštite.

Prelijevanje vode očekuje se u poslijepodnevnima satima, a iz HE Rama navode kako će ovo biti treće prelijevanje vode, preko brane, iz HE Rame od njenog postojanja.

Prva dva prelijevanja desila su se 1977. i 1995. godine, a trenutno je ostalo 10-tak centimetara da se voda prelije preko brane.

Pavlović pojašnjava kako je akumulacija na HE Rama popunjena do maksimuma te da je za očekivati da će iz HE Rama morati puštati preljev vode prema Jablanici, što može izazvati određene poteškoće građanstvu koje živi uz korito Rame sve do Jablanice i po sistemu spojenih posuda od Jablanice prema Mostaru i južno od Mostara.

“Iz tog razloga pozivamo građane koji žive nizvodno od HE Rama, posebno u naselju Gračanica, da pripaze i da kontaktiraju svoj općinski Operativni centar o tome kakvo je trenutno stanje”, istaknuo je Pavlović.

Objašnjava kako je Federalna uprava Civilne zaštite, već ranije, uputila dopis u kojem upozorava na mogući dolazak plimnog vala.

(VisokoIN)