Vozači, oprez! Danas radar “vreba” u Visokom

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
M-17 Brankovići (općina Žepče)
M-17 Misurići (općina Maglaj)
M-17 Šije (općina Tešanj)
M-17 Pečuj (općina Zenica)
M-4 Žabljak (općina Usora)

Nestacionarni radari

PS KAKANJ
Najavljene radarske kontrole za 25.12.2019. –PS KAKANJ10:00 do 12:00 sati ulica Alije Izetbegovića, OŠ
12:00 do 14:00 sati ulica Branilaca
14:30 do 16:30 sati ulica V div.NOP-a
16:00 do 18:00 sati ulica Doboj

PS TEŠANJ

Najavljene radarske kontrole za 25. 12. 2019. –PS TEŠANJ08:00 do 14:30 sati Matuzići (Ganjgo petrol)
16:00 do 23:00 sati Mravići (raskrsnica u blizini doo Elf)
00:00 do 02:00 sati Jelah

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 25. 12 .2019. –PS MAGLAJ09:00 do 14:30 sati Misurići (izlaz iz tunela Sikola)
16:00 do 23:00 sati Poljice (Kameni zamak)
00:00 do 02:00 sati Kosova

PS VISOKO

Najavljene radarske kontrole za 25. 12. 2019. –PS VISOKO10:00 do 11:30 sati R-444 Visoko-Ilijaš, Donja Vratnica
12:00 do 13:30 sati R-443 Visoko-Kiseljak, Buci
13:30 do 15:30 sati ulica Gornje Rosulje
18:00 do 20:00 sati R-443 Visoko-Kiseljak,Grajani
20:00 do 21:30 sati R-443 Visoko-Kiseljak, Zagorice
00:00 do 01:30 sati ulica Mule Hodžića

PS ŽEPČE

Najavljene radarske kontrole za 25. 12. 2019. –PS ŽEPČE08:00 do 14:30 sati Ograjna
16:00 do 23:00 sati Brankovići
00:00 do 02:00 sati Tatarbudžak

PS OLOVO
M-18 Najavljene radarske kontrole za 25. 12. 2019. –PS OLOVO08:00 do 12:00 sati M-18 Bjeliš
12:30 do 16:00 sati M-18 Dolovi