da block

Vrtić Visoko: Realizacija programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja

da block

11.marta 2013.godine počela je realizacija obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu pred polazak u školu. Program realizujemo na pet lokacija u dva ciklusa.

U periodu od 11.03.2013.god. do 17.05.2013.godine realizujemo Program na slijedećim lokacijama:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko – 3 odgojno-obrazovne grupe

OŠ “Alija Nametak” Buci – 2 grupe

OŠ “Musa Ćazim Ćatić” V.Čajno – 2 grupe

OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje – 2 grupe

Područna škola “Radovlje” – 1 grupa

U drugom ciklusu, u periodu od 20.05.2013.god. do 26.07.2013. Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja ćemo obuhvatiti još 6 grupa djece: 3 odgojno-obrazovne grupe u Ju za predškolski odgoj i obrazovanje i 3 grupe u OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u D.Moštru.

Realizacijom pomenutog programa, u obavezni predškolski odgoj i obrazovanje na području Općine Visoko biti će obuhvaćeno ukupno 456 budućih prvačića!

(VisokoIN)