Za razvoj turizma u BiH 1,9 miliona eura

Evropska unija nastavlja provođenje programa usavršavanja nadležnih predstavnika u sektoru turizma u BiH.

Projekt “Tehnička pomoć za podršku industriji turizma u BiH” financira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) od 1,9 miliona eura.

Direktni korisnici projekta su Radna grupa za koordinaciju aktivnosti turizma u BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH i Vlada Brčko Distrikta.

U sklopu projekta “Tehnička pomoć za podršku industriji turizma u BiH”, a koji financira EU, u Banjoj Luci je počela trodnevna odbuka za više od 20 uposlenika Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Turističke organizacije RS-a, Trgovinske komore RS-a, Udruženja hotelijera i restoratera te Udruženja turističkih agencija i turoperatora za inozemne klijente.

Program usavršavanja ima za cilj unaprijediti vještine zaposlenih na menadžerskim i nadzornim nivoima u sektoru turizma, saopćeno je iz Evropske komisije.

Neke od ključnih tema koje će biti obuhvaćene ovim programom su: moderne tehnike u upravljanju, upošljavanje, vještine intervjuiranja i odabira, upravljanje i usavršavanje, upravljanje stresnim situacijama i konfliktom, pregovaranje i prezentacijske vještine, timski rad i komunikacije.

Realizacija programa usavršavanja, koji je projektna komponenta pod nazivom “Razvoj ljudskih resursa”, vodit će ka kreiranju i provedbi harmoniziranog okvira za razvoj ljudskih resursa u BiH da bi se ispunili zahtjevi prema potrebama kupaca i uslužno orijentiranog sektora gdje je mjerodavna kvaliteta turističkog iskustva.

(VisokoIN/Fena)