Zabluda možeš biti ti: Kako je prevaren Mirza Selimović?

TV Hayat i stručni žiri Babić-Bomoštar-Topić namještenim izborom prevarili preko 60.000 glasača – Oštra reakcija publike – Na društvenoj mreži Facebook grupa „Zabluda zvana ZMBT“ koja je u samo 7 dana okupila preko 2000 nezadovoljnika.

Pažnju domaće javnosti, posebno one naklonjene lakšim sadržajima, posljednjih mjeseci privlači zabavna emisija koju već četvrtu godinu organizira TV Hayat pod inspirativnim nazivom „Zvijezda možeš biti ti“. Akcija kreće sa široke osnove testirajući širom BiH kandidate željne slave, da bi se od više stotina potencijalnih zvijezda metodom eliminacije na kraju došlo do „zlatnih 11“, mladih ljudi koji su mikrofone odmjerili u prepunoj ledenoj dvorani Zetra u Sarajevu 17. februara.

Brzo se moglo vidjeti da se ovogodišnja „zvijezda“ vidno izdvaja po kvalitetu prijavljenih kandidata, a stanovnici Tuzlanskog kantona sa posebnom pažnjom su pratili učesnike sa ovih prostora. Podsjetimo da su se iz Banovića takmičili Jasmin Žunić i Armin Kišić, koje su banovićki rudari bodrili čak i lampama i šljemovima u publici. Boje Srebrenika branili su izvrsna Jasmina Mujkanović i mladi student građevine Mirza Selimović, koji je kao neupitni pretendent za osvajanje titule ostao do završne večeri na sceni. Ostali kandidati su pokazali zavidne umjetničkee i scenske kvalitete, ali sistem ocjenjivanja kombiniran glasovima žirija i publike rezultirao je njihovim ispadanjem iz daljeg takmičenja.

Da sve izgleda ozbiljnije produkcija TV Hayat pobrinula se angažiranjem troje eminentnih profesora muzike u žiriju: Ane Babić, Ognjena Bomoštara i Gordane Topić. Nerijetko su tokom takmičenja ocjene i komentari pojedinih članova žirija izazivali burne reakcije zbog neprekrivene subjektivnosti u pojedinim situacijama. Zabilježeni su slučajevi kada bi istom učesniku i za isti nastup jedan član žirija dao „čistu desetku“, a drugi „čistu jedinicu“. Bolji dokaz objektivnosti možda i nije potreban.

Istinska drama dešava se na završnoj večeri u Zetri. Iako se po publici u Zetri, rezultatima televotinga i generalnom dojmu očekivalo da neupitni pobjednik bude Mirza Selimović iz Srebrenika, pobjedu odnosi Anida Idrizović. Radi se o pjevačici neuptinih kvaliteta, ali događaji „u i oko scene“ ukazivali su da se nešto iza brda valja. Nakon što su objavljeni rezultati televotinga i ocjena žirija – izbio je skandal. Ne samo da je žiri „prekrojio“ pobjedu Mirze Selimovića, već je to uradio do te mjere rigidno i nespretno, da je pobjedu dodijelio Anidi Idrizović koja je „pobjegla“ durgoplasiranom Mirzi Selimoviću za samo pola boda.

Pola boda je relevantna razlika kada bi bila korektno izračunata. Uvidom u propozicije takmičenja i objavljene rezultate glasova žirija i televotinga, očito je da je pobjednik trebao biti Mirza Selimović. Žiri je, nakon zaključenja televotinga, ocijenio kandidate, te konstatovao da je pobjednica Anida Idrizović ostvarila ukupno 23,5 bodova dok je drugoplasirani Mirza Selimović ostvario pola boda manje, odnosno 23 boda. Uvidom u konačne rezultate evidentno je da žiri nije ispravno utvrdio materijalne činjenice, te nije postupio po ranije utvrđenim propozicijama emisije „Zvijezda možeš biti ti“, te pogrešno konstatovao osvojeni broj bodova dvoje pomenutih kandidata.

Na osnovu tabele rezultata objavljene od strane Organizatora može se vidjeti da je proglašena kao pobjednica Anida Idrizović ostvarila 23,5 bodova, a na osnovu rezultata kako slijedi:
Bodovi žirija …. 16,5 bodova
Televoting 24.391 poziv…. 7 bodova
Bod plus …. 1 bod

Drugoplasirani Mirza Selimović ostvario je 23 boda (samo pola boda manje od Anide), a na osnovu rezultata kako slijedi:

Bodovi žirija …. 12 bodova
Televoting 60.860 poziva… 11 bodova

Anida Idrizović je za 24.391 glas na televotingu dobila 7 bodova. Televoting Mirze Selimovića iznosio je 60.860 KM, za šta je dobio 11 bodova.
Propozicijama emisije „Zvijezda možeš biti ti“, u članu VII utvrđena su dva kriterija za glasanje kako slijedi:
-Ocjenjivački žiri – čije glasanje i bodovanje čini 50% ukupnih rezultata učesnika
-Televoting gledalaca čiji rezultati čine 50% ukupnih rezultata učesnika.
Propozicijama je dalje definirano u istom članu da se za finalnu emisiju ovaj omjer mijenja kako slijedi:
-Bodovi ocjenjivačkog žirija množe se sa 1,5
-Televoting gledalaca ostaje u istom omjeru.
U članu VIII (zadnji stav) stoji „Pobjednik je onaj kandidat koji na kraju finalne emisije osvoji najveći broj glasova žirija i gledatelja. TV Hayat nije mijenjao propozicije u toku takmičenja, odnosno kandidati i javnost nisu obavješteni da je došlo do bilo kakvih korekcija u sistemu obračuna bodova.
Za jedan bod po osnovu televotinga Anidi je trebalo 3.484,43 poziva po televotingu, dok je Mirzi Selimoviću trebalo 5.532,73 poziva ili 58,78% više nego Anidi.
Ako bi Mirzi Selimoviću računali da za jedan bod po televotingu treba 3.484,43 bodova, koliko je nosio 1 Anidin bod, Mirza Selimović bi po televotingu morao imati 17,46 bodova.
Ako bi Anidi Idrizović računali da je za 1 glas po televotingu trebala prikupiti 5.532,73 poziva, koliko je trebalo Mirzi Selimoviću, Anida Idrizović bi osvojila po televotingu samo 4,4 bodova.

Dakle da su imenovani ocijenjeni po istom kriteriju moguća su bila dva slučaja:
Ako se za jedan bod po televotingu računalo 3.484,43 poziva (kako se računalo Anidi Idrizović) imenovani bi imali ukupno bodove kako slijedi:

Anida Idrizović bi osvojila ukupno 23,5 bodova
Mirza Selimović bi osvojio ukupno 29 bodova

Ako bi se za jedan bod po televotingu računalo 5.532,73 poziva (kako se računalo Mirzi Selimoviću) imenovani bi imali ukupne bodove kako slijedi:

Anida Idrizović bi osvojila 20,5 bodova
Mirza Selimović bi osvojio 23 boda

Kad se desi ovakav „namjeran propust“ prvo treba vidjeti ko je imao korist od toga. Televoting je postao izvor pouzdanog i značajnog punjenja budžeta organizatora. TV Hayat je u toku višemjesečnih kvalifikacija u propagandnim porukama isticala da „gledaoci biraju“, a na temelju principa kojim se pobjednik odabire na temelju 2 kriterije: ocjena žirija i televotinga gledalaca. Od glasova gledalaca TV Hayat je svake sedmice inkasirao desetine hilljada KM, jer su pozivi naplaćivani po 0,5 KM plus PDV po pozivu. Moglo se zvati neograničeno puta, jer je trebalo „napuniti praznu kasu“. Televoting je postao izvor za sticanje enormnih prihoda.

Iako se u svim prethodnim emisijama žiri izjašnjavao o kandidatima u toku njihovog nastupa, ne znajući kakav će biti rezultat televotinga do kraja emisije, na finalnoj večeri princip je promijenjen tako da se žiri povukao nakon onočanog glasanja preko telefona i donio „konačnu odluku“. Ovakav vid „odloženog glasanja“ nije definisan propozicijama takmičenja.

Na osnovu ovog vidi se da su kandidati neravnopravno tretirani, odnosno da su članovi žirija i odgovorna lica TV Hayat „odbacili glasove“ velikog broja glasača i oštetili Mirzu Selimovića pri odabiru pobjednika. Direktna korist koju je TV Hayat ostvario na temelju prihoda glasova glasača koje nisu uzeli u obzir pri proračunu nije mala. Za jedan bod po televotingu glasači Mirze Seliovića su platili 3.236 KM, dok je Anidine navijače jedan bod koštao 2.038 KM (računato kao da su svi pozivi iz BiH).

Ako bi glasovi Mirze Selimovića vrijedili kao glasovi Anide Idrizović, to znači da bi njemu za 11 bodova trebalo 38.328,71 poziva. To znači da su gledaoci uskraćeni za ukupno 22.531,29 poziva, odnosno pokradeni za 13.180,80 KM.

Tabela 1: Rezultati takmičenja po nalazu žirija (klikni na tabelu za uvećanje):

Ako se saberu svi bodovi, kako je prikazano u prethodnoj tabeli, može se zaključiti:

Kandidati su prikupili ukupno 166,5 bodova,i to od žirija 100,5 i na osnovu televotinga 66 bodova.
Žiri je dodijelio procentualno 60,36%, a po televotingu dodijeljeno je 39,64% bodova.
Ukupno je bilo 241.106 poziva za sve kandidate.

Ispravno bi bilo izračunati da bi u slučaju dodjele 66 bodova po osnovu televotinga za 1 bod trebalo računati 3.653,12 poziva, a što se dobije dijeljenjem broja poziva sa brojem bodova stečenih po ovom osnovu.
Ukoliko bi se bodovi po televotingu izračunali u skladu sa Propozicijama, poredak bi bio slijedeći:

Tabela 2: Rezultati proračuna na osnovu propozicija (klikni na tabelu za uvećanje)

Po ovako utvrđenom proračunu zadovoljen je princip odnosa glasova žirija i televotinga i korektno utvrđeni bodovi po televotingu. Treba napomenuti da se ovdje pošlo od pretpostavki da je žiri korektno i nepristrasno ocijenio kandidate i da su podaci o broju glasova po televotingu tačni. Može se dovesti u razumnu sumnju objektivnost žirija, kako u finalnoj večeri, tako i ranije. Osim toga postoje osnovanee sumnje da je potrebno provjeriti u BH Telecom-u i brojeve glasova po osnovu televotinga, jer je moguće da su i ovi brojevi nekorektno prikazani.

Na društvenim mrežama već se pominje direktna odgovornost organizatora, a ostaje samo nadati se da do slijedeće sezone neće biti zaboravljena blamaža po TV Hayatu i da će svi „zaslužni“ biti i „nagrađeni“.

(VisokoIN.com/Piše: Prof. dr. Edin DELIĆ)