ZDK: Predškolsko obrazovanje obavezno od 2012./2013. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas je donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim se princip obaveznog pohađanja predškolskog obrazovanja s ove, pomjera na narednu, školsku 2012./2013. godinu.

Na istoj sjednici usvojen je Elaborat, kao i odluka o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, čime ova visokoškolska ustanova mijenja ime u Filozofski fakultet, sa proširenom djelatnošću studijskog programa „Kulturalni studiji“.

Vlada je Ministarstvu privrede dala saglasnost na opravdanost realizacije projekta po osnovu Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka, na lokalitetu Dobrun-Dugandžići, Olovske Luke, općina Olovo, te na osnovu toga dodijelila koncesiju privrednom društvu „Marmex“ d.o.o. Sarajevo.

Odobreno je i privremeno ustupanje tri vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama u općinama Kakanj, Maglaj i Zenica.

(VisokoIN/Fena)