da block

Željko Komšić: FBiH je u pat-poziciji

da block

‘Ne znam da li će do 11. aprila biti postignut dogovor između ključnih političkih lidera u BiH o pitanju presude ‘Sejdić-Finci”, kazao je novinarima u Sarajevu član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Istakao je da nema dovoljno informacija o briselskom sporazumu, već da zna samo onoliko koliko mediji objavljuju.

‘Mislim da bi, kada se radi o tako bitnoj stvari kao što je promjena Ustava, na svaki način trebalo nastojati da se u proces uključi i opozicija. Riječ je o stvarima koje prevazilaze političke igre i odnose u BiH, riječ je o budućnosti BiH, a ona zaslužuje postavljanje najveće moguće platforme za razgovore.

Ne samo zato da bismo u Parlamentu ‘imali dovoljno ruku’ već da bi bio postignut i politički i društveni konsenzus o onome što je neophodno ovoj zemlji’ – smatra Komšić.

Ponavljajući da ništa konkretno od briselskog sporazuma nije vidio te da raspolaže samo informacijama iz medija, Komšić je objasnio svoj stav o rezultatima razgovora u Briselu.

‘Polazeći od činjenice da imamo dvije nepravde u BiH, pravo pojedinca i hrvatsko pitanje, implementacija predloženog u Briselu će rezultirati zamjenom ovih dviju nepravdi s druge dvije. Imaćemo situaciju da nismo riješili presudu ‘Sejdić-Finci’ i dobićemo nepravdu prema bošnjačkom korpusu. Uz sve to, desit će se da će glas, recimo Hrvata u Sarajevu vrijediti manje ne samo od glasa Bošnjaka već i Hrvata u većinski hrvatskim područjima’ – smatra Komšić.

Mišljenja je da je radi pravednog, iskrenog i ispravnog rješenja implementacije presude potrebno nastojanja i dijalog vratiti u Parlament i u sve uključiti ne samo opoziciju već i Ustavnopravnu komisiju PSBiH.

Kada je u pitanju eventualno nepovlačenje tranše Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Komšić je istakao da je ‘MMF aparat za gašenje požara’.

‘Nećemo moći vječito ovako, stalno posuđivati pare, a koje treba vraćati. Logično, da biste vraćali posuđeni novac treba raditi privreda. Kriza u FBiH je prvenstveno opasna iz aspekta fiskalne stabilnosti i funkcioniranja FBiH.

‘Aranžman s MMF-om je samo jedna od stvari koja treba da se uradi u FBiH, a suština je riješiti stvari poput zapošljavanja i pokretanja privrede. Nećemo moći vječno ‘začepljavati rupe’ različitim zaduženjima’ – mišljenja je Komšić.

Ne vjeruje da će situacija u FBiH biti raspetljana niti do narednih izbora.

‘FBiH je u pat-poziciji’ – zaključio je Komšić.

(VisokoIN)