da block

Zvanično po novom Pravopisu više nismo “Visočaci” nego Visočani

da block

Zvanično je promovisano novo izdanje Pravopisa bosanskog jezika koje prema riječima autora Senahida Halilovića ne donosi neke kapitalne promjene. Međutim jedna promjena za sve Visočane je jako važna i bitna.

Godinama unazad pravi Visočani sa ostatkom Bosne i Hercegovine pa i cijele bivše Jugoslavije vode diskusiju o tome da li je ispravno “Visočak” ili “Visočanin”.

Ta dilema je konačno i zvanično riješena izlaskom Novog pravopisa bosanskog jezika koji je kao takav jedini mjerodavan. U njemu jasno stoji da više nismo Visočaci nego smo Visočani, što nam je oduvijek i bilo prihvatljivije.

Autor novog izdanja Pravopisa je pojasnio na određeni način kako je došlo do ove izmjene.

“Zaključili smo da pravopis treba osloboditi od onogo za što se u praksi pokazalo da nije prihvaćeno ni nakon 20 godina, jer je norma samo ono što od predloženog bude prihvaćeno”, pojasnio je Halilović.

Dodao je da se pokazalo da nakon 20 godina mnogo toga nije prihvaćeno i da je, da ne bismo “išli šumom a život drumom”, drugo izdanje pravopisa zadržalo ono za što se pokazalo da je ukorijenjeno u navikama i oko čega više nema dilema.

Halilović je naglasio da danas sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je pravopsina norma bosanskog jezika prilično stabilizirana, te je u tom smislu prvo izdanje već bilo zastarjelo.